شخم زدن خاک


يکي از روش هاي مهم براي عملکرد بهتر درختان و گياهان شخم زدن مي باشد.در اين روش زير و رو کردن خاک را شاهد خواهيد بود.بعد از مدتها و با رفت و آمدهاي زياد و آبياري و ماشين آلات سطح رويي خاک از بين مي رود و يا کيفيت خود را از دست ميدهد حالا بايستي به روشي سطح آن را بهبود ببخشيم.


شخم زدن مي تواند سطح رويي خاک را به زير برده و سطح زيرين را به سمت بالا بياورد.شخم زدن کار سختي نيست و مي توانيد از روش هاي مختلفي استفاده کنيد انواع شخم زدن را مي توان به گاو آهن ها متفاوتي اشاره کرد.


گاو آهن هاي برگردان کننده-گاو آهن قلمي-شکافنده


حتما بايستي براي شخم زدن به يکسري شرايط و الويت هايي توجه کنيد تا شخم زدن براحتي اثر کند مثلا نبايد وقتي باران مي بارد اين عمل را انجلم بدهيد که اصلا کار درستي نيست و به علت خيس بودن سطح خاک کار شما مي تواند مختل شود.


سطح خاک را که بسياري از مواد مضر فرا گرفته است به سمت هاي زيرين رفته و اين براي عملکرد بهتر گياه شما موثر مي باشد.


نهال گردو


انواع نهال گردو


خريد نهال گردو


فروش نهال گردو


قيمت نهال گردو


نهال گردو چندلر


 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


دانلود رایگان ایران Anita وبلاگ طرفداران بازی الدر اسکورل زلزله قابل پیش بینی است Dana زباله های ذهنی یک بیمار !فیلچه مهندس علی رزاقی عکاس مهاجر مهر و ماه