هرس کردن درختان گردو


هرس کردن درختان گردو به جهت عملکرد بهتر و کيفيت بالاتر درختان است. 


هرس درختان گردو اصلاح صحيح درخت گردو براي سرمايه گذاري شما حياتي است. هنگامي که شما در حال پرورش يک درخت گردوي جوان هستيد ، در حال توسعه ساختار آن هستيد.بايد به هرس کردن آن بپردازيد تا درختي باکيفيت داشته باشيد.


بهترين زمان براي هرس درختان گردو چيست؟


بهترين زمان براي هرس درختان گردو ، اواخر فصل خفته است که درختان هنوز برگ ندارند. به اين ترتيب مي توانيد شکل درخت را به راحتي ببينيد و در عين حال رشد جديدي را که در بهار ظاهر مي شود قطع نمي کنيد. مطمئن شويد که از قبل هرس دستي و اره هرس خود را تميز و استريل کرده ايد تا بيماري شيوع پيدا نکند. ابزارهاي تيز برش هاي تميز را نيز تضمين مي کنند. اصلاح يک درخت گردو نبايد باعث پاره شدن يا پاره شدن پوست ابزارهاي کسل کننده باشد. اگر شما نياز به برداشتن شاخه بزرگتر داريد ، يک پرش برش انجام دهيد تا با جدا شدن شاخه از درخت ، وزن شاخه از پارگي تنه پاره نشود. برش پرش شامل سه مرحله است. ابتدا شاخه را از قسمت زيرين درست بيرون يقه شاخه از وسط ببريد.


بايد براي هرس کردن نهال گردو که کاشته ايد از يک نردبان يا يک ليفتراک استفاده کنيد.اگر درخت ارتفاع زيادي دارد مي توانيد از ليفتراک کمک بگيريد.


 چه شاخه هايي را هرس کنيم؟


براي هرس کردن شاخه درختان بايد شاخه هايي که بصورت فرعي از شاخه ديگر عبور کرده است را قطع نماييم.
شاخه اصلي را گرفته و فرعي ها را از ديگر شاخه ها جدا کنيم.
شاخه هايي را که آسيب ديده اند را اصلاح کنيد.
و هر شاخه درختي که احساس کرديد مريض است جدا کنيد.
بعد از کاشت نهال گردو بايد در سن دوسالگي آن را هرس کنيم تا ظاهر را به خودش بگيرد.
نهال گردو
انواع نهال گردو
خريد نهال گردو
خريد نهال گردو در کرج
قيمت نهال گردو


انواع نهال گردو
خريد نهال گردو
نهال گردو چندلر
خريد نهال گردو چندلر"/>

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


حمید سکوریتی Malcolm Lynn "زرافه روی شیروانیِ سرد" C++ Developer کتاب و کتاب خوانی سلامتی سید الساجدین عاشقانه ها وب نوشته مهدي ميانجي